Firma nasza wykonuje tensometryczne pomiary odkształceń oraz na ich podstawie analizę naprężeń i wytężenia części maszyn, konstrukcji. W przypadku dynamicznych pomiarów odkształceń przeprowadzamy analizę drgań obiektu, analizę zmęczeniową materiałów, przeciążeń węzłów konstrukcyjnych, itp.

Deformacja struktury podtrzymującej
Brak kontroli obciążania prowadzi do niebezpiecznych deformacji struktury podtrzymującej

Pracę tę wykonujemy między innymi przez opracowaną przez nas technologię DM-3, pozwalającą na dokładne wyznaczenie sił i ich regulację w układach wielokrotnie statycznie niewyznaczalnych. Metoda ta znalazła zastosowanie głównie przy regulacjach zawieszeń elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych. Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. uznała opracowaną przez nas technologię jako jedyną na rynku, dającą pełny obraz wzajemnych zależności pomiędzy współpracującymi zawieszeniami i możliwość ich precyzyjnej regulacji. Od roku 1996 prace wykonujemy jako Autoryzowany Serwis RAFAKO S.A.

Opracowana i stosowana przez nas technologia regulacji DM3, zapewnia precyzyjne i szybkie regulacje układów wielozawiesze- niowych. Dotychczas zastosowanie znalazła do regulacji głównie zawieszeń kotłów energetycznych:

 • złożonych z 3 do 220 cięgien pracujących współzależnie
 • złożonych z cięgien o średnicach od 16 do 450 mm
Zniszczone cięgna
Zniszczone cięgna i połączenia ekranów kotła.

Podczas regulacji sprawdzane są założenia projektowe rozkładu sił, wyliczane i ustawiane w zawieszeniach rzeczywiste siły proporcjonalnie do tych założeń. Prace tego typu:

 • zapewniają właściwy rozkład sił w elementach konstrukcyjnych urządzeń.
 • wydłużają żywotność elementów zawieszeń.
 • odblokowują zatarte zespoły sprężynowe.
 • zapewniają właściwe kierunki wydłużeń regulowanych obiektów.
 • zmniejszają awaryjność ścian ekranowych kotła (nieszczelności, wybrzuszenia).
 • zapobiegają trwałym odkształceniom komór.
 • eliminują nadmierne drgania obiektów.
 • pozwalają na korygowanie obciążeń podczas modernizacji kotłów, przy których następuje przesunięcie środka ciężkości kotła (np.: przy wymianie palników na palniki niskoemisyjne).
 • pozwalają sprawdzić poprawność założeń projektowych.
 • pozwalają na wprowadzenie odpowiednich zmian konstrukcyjnych w zawieszeniach celem polepszenia wzajemnej ich współpracy.
 • pozwalają skorygować obciążenia zawieszeń spowodowane nierównomiernym osiadaniem fundamentów (np. szkody górnicze).

 Druk wytłuszczony wskazuje na praktyczne efekty, zauważone przez naszych klientów, osiągnięte po przeprowadzonej regulacji i realizacji wniosków wynikających z tych prac. Więcej szczegółów przekazać możemy tylko na indywidualnej prezentacji wyników naszych prac.

Regulacja zawieszenia
Odkręcanie przeciwnakrętki
Language pl Language en
Donat Renowicz
+48 601 417 394
renowicz@bthu-thermex.pl

Marek Plaza
+48 601 862 190
plaza@bthu-thermex.pl
25 Listopad 2017