en pl
Spring hangers - Comprehensive service
Selection of hangers at the design stage
Design, manufacture and replacement of the spring hangers
Measurement and adjustment of forces of a power boiler hangers. Our company performs extensometric measurements of deformation and on the basis the analysis of stresses and strains of the elements of machines and structures.
ENG | Witamy w BTHU THERMEX s.c.
Jesteśmy firmą zajmującą się:

  • regulacją sił w zawieszeniach elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych,
  • dostawą kompletów zespołów sprężynowych oraz ich montażem i regulacją,
  • pomiarem odkształceń – naprężeń oraz oceną wytężenia konstrukcji maszyn i urządzeń,
  • eksperymentalnym wyznaczenie sił i oddziaływań wzajemnych w elementach układów mechanicznych,
  • określaniem przyczyn awarii urządzeń, maszyn, konstrukcji.
Polityka jakości
W roku 2012 firma BTHU Thermex s.c. wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie certyfikacji: “Regulacja sił w zawieszeniach kotłów energetycznych i innych układów mechanicznych statycznie niewyznaczalnych. Naprawa i konserwacja metalowych elementów gotowych.”. Audyt certyfikujący został przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego – Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT.

Aby zapewnić najwyższą jakość naszych usług, narzędzia pomiarowe wykorzystywane podczas prac regulacyjnych są systematycznie badane pod kątem dokładności wskazań jak i bezpieczeństwa użytkowania.
Cooperation
Autoryzacje
Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. uznała opracowaną przez nas technologię jako jedyną na rynku, dającą pełny obraz wzajemnych zależności pomiędzy współpracującymi zawieszeniami i możliwość ich precyzyjnej regulacji. Od roku 1996 prace wykonujemy jako Autoryzowany Serwis RAFAKO S.A.