en pl
ENG | Witamy w BTHU THERMEX s.c.
Jesteśmy firmą zajmującą się:

 • regulacją sił w zawieszeniach elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych,
 • dostawą kompletów zespołów sprężynowych oraz ich montażem i regulacją,
 • pomiarem odkształceń – naprężeń oraz oceną wytężenia konstrukcji maszyn i urządzeń,
 • eksperymentalnym wyznaczenie sił i oddziaływań wzajemnych w elementach układów mechanicznych,
 • określaniem przyczyn awarii urządzeń, maszyn, konstrukcji.

Regulację sił w zawieszeniach elementów kotłów wykonujemy według opatentowanej, własnej technologii – metody DM3.

Firmy: RAFAKO S.A. oraz Babcok & Wilcox Volund uznały tę metodę – dającą pełny obraz wzajemnych oddziaływań między współpracującymi zawieszeniami układu mechanicznego. Od 1996 roku prace wykonujemy jako Autoryzowany Serwis RAFAKO S.A.

Regulacja zawieszeń – nastawianie prawidłowych obciążeń – skutkuje przede wszystkim:

 • poprawnymi kierunkami wydłużeń cieplnych obiektów,
 • zapobiega koncentracji naprężeń w lokalnych obszarach elementów kotła (ścian ekranowych, komór przegrzewaczy pary itp.),
 • zapobiega trwałym odkształceniom – ugięciom np. komór przegrzewaczy,
 • zapobiega zerwaniom połączeń spawanych węzłów mocujących w dolnych częściach cięgien pracujących w wysokiej temperaturze,
 • zmniejsza awaryjność – nieszczelność elementów ciśnieniowych kotła,
 • eliminuje nadmierne drgania obiektów,
 • pozwala na wprowadzenie zmian konstrukcyjnych, modernizację obiektu,
 • odblokowuje zatarte zespoły sprężynowe zawieszeń,
 • pozwala skorygować obciążenia zawieszeń spowodowane osiadaniem fundamentów konstrukcji nośnej kotła.


Metoda regulacji sił (DM3) w elementach układów wielozawieszeniowych pozwala na szybkie i precyzyjne nastawienie obciążeń w określonych zawieszeniach tych układów. Dotychczasowe zastosowanie znalazła ona przy regulacji sił w głównych zawieszeniach kotłów energetycznych, w ilości do 220-stu cięgien w jednym układzie mechanicznym. Czas wykonania regulacji zależy od ilości zawieszeń, dostępu do nich i waha się od 2 ÷ 6 dni.

Regulacja głównych zawieszeń kotłów prowadzona jest w kilku zasadniczych etapach:

 • pomiar sił w cięgnach zawieszeń,
 • pomiar oddziaływań siłowych na sąsiadujące cięgna (określenie współczynników wpływu),
 • utworzenie wektorów sił projektowych i zmierzonych oraz macierzy współczynników wpływu,
 • numeryczna symulacja regulacji, wynikiem której są przyrosty sił: ± Pn (zmiany sił w regulowanych zawieszeniach) jakie należy zadać, by rozkład sił po regulacji był proporcjonalny do założeń projektowych,
 • etap regulacji zawieszeń wg tabeli wyników ww. symulacji,
 • końcowy pomiar sił i ewentualna korekta nastawienia obciążenia do założonej odchyłki ±10%,
 • opracowanie szczegółowego sprawozdania – raportu z wykonanej pracy.