en pl
Analysis of machine parts failure. Deformation measurements – experimental and numerical analysis of stresses in moving parts of structures and machine parts
Fatigue cracks in threaded connections most often occur in the vicinity of the loaded first pitch point of thread.

Przełom zmęczeniowy trzpienia łopatki wentylatora spalin

Nut – rod. The main part of the hanger

The root of the thread in the nut reduces the stress concentration at the bottom of the root of the screw by 25%!


Assessment of stress concentration in a threaded link between the rod and the nutPomiar odkształceń rozetami tensometrycznymi – badanie momentów obrotowych napędu przenośnika wełny mineralnej w komorze polimeryzacyjnejPęknięcie wirnika wentylatora wstępnego suszenia