en pl
EN | Zawieszenia sprężynowe – kompleksowa obsługa
Dobór zawieszeń na etapie projektowym
BTHU Thermex s.c. od lat szczyci się wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską. Wiedza, doświadczenie i doskonała znajomość tematu zawieszeń występujących w szeroko rozumianej energetyce, pozwala nam na dobór sprężyn i zaprojektowanie zespołów sprężynowych na etapie projektowym nie tylko w oparciu o dostarczone siły występujące w danym cięgnie, lecz także bierzemy pod uwagę rzeczywiste warunki pracy oraz możliwość późniejszej regulacji sił w danym zawieszeniu.

Projekt i wykonanie zawieszeń sprężynowych
Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pomiaru i regulacji sil w zawieszeniach kotłów i innych układów statycznie niewyznaczalnych występujących w przemyśle sprawia, że dobór sprężyn w wymienianych zawieszeniach realizujemy w oparciu o siły rzeczywiste występujące w danym układzie, przeprowadzając ich pomiar. Nasze prace regulacyjne niejednokrotnie potwierdziły znaczną różnicę między siłami projektowymi a ich rzeczywistymi wartościami. Ważnym elementem podczas projektowania obudów jest ocena przestrzeni do ich zabudowy, dlatego też etap projektowy poprzedzony jest dokładną inwentaryzacją miejsca, w którym pracować będzie nowe zawieszenie (rys.1).

Rys. 1. Przykłady zespołów sprężyn.

Nowe zawieszenia sprężynowe zostają wstępnie ściśnięte siłą nominalną dla danego cięgna oraz zblokowane tzw. szpilkami (rys. 2).

Rys. 2. Badanie zespołu sprężyn na maszynie wytrzymałościowej wraz z wykonaniem charakterystyki zależności siły od przemieszczenia.
Wymiana zawieszeń sprężynowych na obiekcie

Na uwagę zasługują prace wykonane w 2010 roku w Elektrowni Kozienice na bloku nr 10, obejmujące zawieszenia ścian ekranowych oraz wszystkich elementów kotła w obrębie ścian ekranowych po modernizacji bloku. Pracę wykonano we współpracy z Rafako S.A. W tym samym roku wykonano również regulację zawieszeń kotła fluidalnego w PKE S.A. w Elektrowni Siersza. Kolejna praca we współpracy z firmą Energotechnika-Energorozruch S.A z Gliwic obejmowała pomiar sił oraz regulację zawieszeń komór grodzi i rur wieszakowych w kotle rusztowym OR45-010M w EC3 PCC Brzegu Dolnym. Z doświadczeń naszej firmy korzystał w tym czasie koncern PKN Orlen S.A. zlecając wykonanie diagnostyki zawieszeń bloków na paliwo płynne i gazowe typu OOG-320. Poza tym wykonano regulację zawieszeń na kolejnych kotłach energetycznych w ZEC Bydgoszcz II, EC Nowa Huta Katowice Dąbrowa Górnicza, Elektrownia Nawiązano współpracę z firmą Mobotec Europe AB z Gothenburg w Szwecji, dla której wykonano regulację zawieszeń rurociągu odazotowania spalin ROFA na bloku BP-1150.
Rys. 3. Zespoły sprężyn THERMEX podtrzymujące ekrany komory paleniskowej kotła OP-230.