en pl
Zawieszenia sprężynowe – Kompleksowa obsługa.
- Dobór zawieszeń na etapie projektowym
- Projekt, wykonanie i wymiana zawieszeń sprężynowych
Pomiar i regulacja sił w zawieszeniach kotłów energetycznych. Firma nasza wykonuje tensometryczne pomiary odkształceń oraz na ich podstawie analizę naprężeń i wytężenia elementów maszyn, konstrukcji.
Witamy w BTHU THERMEX s.c.
Jesteśmy firmą zajmującą się:

  • regulacją sił w zawieszeniach elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych,
  • dostawą kompletów zespołów sprężynowych oraz ich montażem i regulacją,
  • pomiarem odkształceń – naprężeń oraz oceną wytężenia konstrukcji maszyn i urządzeń,
  • eksperymentalnym wyznaczaniem sił i oddziaływań wzajemnych w elementach układów mechanicznych,
  • określaniem przyczyn awarii urządzeń, maszyn, konstrukcji.
Polityka jakości
W roku 2012 firma BTHU Thermex s.c. wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001 w zakresie certyfikacji: „Regulacja sił w zawieszeniach kotłów energetycznych i innych układów mechanicznych statycznie niewyznaczalnych. Naprawa i konserwacja metalowych elementów gotowych.”. Audyt certyfikujący został przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego – Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT.

Aby zapewnić najwyższą jakość naszych usług, narzędzia pomiarowe wykorzystywane podczas prac regulacyjnych są systematycznie badane pod kątem dokładności wskazań jak i bezpieczeństwa użytkowania.
Współpraca
Autoryzacje
Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. uznała opracowaną przez nas technologię jako jedyną na rynku, dającą pełny obraz wzajemnych zależności pomiędzy współpracującymi zawieszeniami i możliwość ich precyzyjnej regulacji. Od roku 1996 prace wykonujemy jako Autoryzowany Serwis RAFAKO S.A.