en pl
Historia BTHU THERMEX s.c.
Rok 1988 to pionierska praca związana z regulacją sztywnych zawieszeń ścian ekranowych kotła OPG-430 przeprowadzona została w kombinacie metalurgicznym „Huta Katowice”. Kocioł został zaprojektowany przez Biuro Konstrukcyjne CBKK Tarnowskie Góry natomiast budowę prowadził Energomontaż Południe z Katowic. Współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach umożliwiła wykonanie pomiaru sił w cięgnach zawieszeń za pomocą tensometrów rezystancyjnych, połączonych w układ umożliwiający określenie wzajemnych oddziaływań mechanicznych. W badaniach stosowano metodę całkowitego odciążania cięgien, które w sztywnej konstrukcji parownika tworzyły tak zwany wielokrotnie statycznie niewyznaczalny układ mechaniczny. Zastosowana technika wymagała opracowania metodyki obliczania zmian obciążenia w poszczególnych zawieszeniach w celu wyrównania obciążeń proporcjonalnie do wartości określonych w projekcie kotła. Aby przyspieszyć mozolne obliczenia numeryczne zastosowano dostępny na rynku w tym czasie mikrokomputer firmy Schneider umożliwiający opracowanie specjalistycznego programu obliczeniowego w języku Basic.

Nowe wyzwanie przyniósł rok 1993. Wykonano regulację podatnych – sprężynowych zawieszeń ścian ekranowych kotłów EP – 650 produkcji ZSRR w Elektrowni Połaniec. Po sprawdzeniu skuteczności opracowanego sposobu regulacji zawieszeń kotłów dla stosowanych rozwiązań wszystkich rodzajów podwieszeń elementów konstrukcji kotłowych, opis metody zgłoszony został przez współtwórców do Urzędu Patentowego RP. W dniu 2 lipca 1993 roku autorzy wniosku: Donat Renowicz, Marek Plaza, Marek Żelaskiewicz i Marek Kokot uzyskali świadectwa autorskie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej za nr 157910 pt. „Sposób regulacji obciążeń w zawieszeniach układu mechanicznego a zwłaszcza w zawieszeniach kotła energetycznego”. Opracowany sposób regulacji zawieszeń nazwano „Metodą DM3”, a po jej modyfikacji nazwa została zmieniona na „Metodę DM3 v.1” i obowiązuje do chwili obecnej.

Kolejne lata to sprawdzanie efektywności Metody DM3 na kotłach produkcji RAFAKO S.A. o różnej konstrukcji i wydajności energetycznej, pracujących w Elektrowni Bełchatów i ZEC Bydgoszcz II. W dniu 19.04.1995 współwłaściciele Marek Plaza, Donat Renowicz oraz Marek Żelaskiewicz podpisali umowę założycielską spółki cywilnej pod nazwą Techniczne Biuro Handlowo Usługowe Thermex s.c. W dniu 01.09.1995 roku spółka została zarejestrowana w Częstochowie z siedzibą przy ul. Michałowskiego nr 26 m. 81.

Lata 1996 – 2006 wypełnione były pracami związanymi z regulacją zawieszeń takich elementów kotła jak ściany ekranowe, przegrzewacze pary, podgrzewacze wody i pyłoprzewody. Prace wykonywane były w zakładach energetycznych na terenie całego kraju. Były to: Elektrociepłownia w Hucie „Katowice”, BOT Elektrownia „Bełchatów” S.A., BOT Elektrownia „Opole” S.A., EC „Karolin” w Poznaniu, EC „Żerań” Warszawa, EC „Siekierki” Warszawa, EC „Łęg” Kraków, Zakłady Azotowe „Anwil” S.A. Włocławek, EC PKN „Orlen” S.A. Płock, EC „Rzeszów” S.A., EC w Zakładach Koksowniczych „Zdzieszowice”, EC „Stomil” Olsztyn S.A. późniejszy „Michelin Polska” Sp. z o. o., EC III Łódź, EC „Gorzów Wielkopolski” S.A., Zakłady Chemiczne „Police” S.A., International Paper – Kwidzyn, Elektrownia Konin, Elektrownia „Kozienice” S.A., EC w Zakładach Farmaceutycznych „Polpharma” S.A. Starogard Gdański, EC IV Łódź, EC Wrocław S.A., EC Czechnica w Siechnicy k/Wrocławia. Poza granicami kraju firma wykonała prace związane z regulacją zawieszeń na obiektach: Elektrana „Oslomej” w Macedonii kocioł OB-380, Elektrownia TENT B w Obrenovač Serbia kocioł BB-1880 B2 oraz w spalarni śmieci w Sundsvall Szwecja kocioł zbudowany przez firmę Babcock & Wilcox Vølund Dania. W latach 2005 i 2006 firma wykonywała badania rurociągu rozruchowego łączącego bloki OP-140. Wykonane pomiary sił i przemieszczeń w podporach stałych i zawieszeniach sprężynowych umożliwiły opracowanie metodyki regulacji tych zamocowań w celu uzyskania optymalnego wytężenia rurociągu pomiędzy stanem zimnym i gorącym. Prace wykonano we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach.

Rok 2007 to regulacja zawieszeń na 13-stu blokach energetycznych w Polsce w tym prace związane z poziomowaniem układu podwieszeń pyłoprzewodów oraz palników na kotle BP-1150. Opracowano oryginalną metodę umożliwiającą zmianę położenia systemu zamocowania cięgien pyłoprzewodów w stanie zimnym i gorącym kotła. W roku 2008 przeprowadzono regulację 9-ciu kotłów w Polsce oraz za granicą w miejscowościach Obrenovač w Serbii oraz Yeniköy w Turcji. Modernizacja zawieszeń komory paleniskowej kotła OP-230 polegająca na wymianie wadliwie pracujących sprężyn taśmowych stożkowych na talerzowe o podwyższonej nośności i niezawodności. Był to także początek współpracy z firmą ARAJ, obecnie Unia ARAJ Realizacje Sp. z o.o. w zakresie badania stateczności silosów do przechowywania ziarna. W dniu 10.06.2008 roku wskutek nagłego zgonu odchodzi z firmy współwłaściciel Marek Żelaskiewicz. Dalsze prace są kontynuowane przez pozostałych współwłaścicieli Marka Plazę i Donata Renowicza. Firma w roku 2009 wykonała prace związane z regulacją zawieszeń elementów kotłów energetycznych na 13 obiektach. Dokonano kolejnej modernizacji zawieszeń ścian komory paleniskowej kotła OP-230. Wymiana sprężyn taśmowych na talerzowe zniwelowała nadmierne pochylenie koła wywołane asymetrycznym zabudowaniem palników niskoemisyjnych. Ponadto były prowadzone prace w elektrowniach zagranicznych: w Indiach w elektrociepłowni Kutch Lignite Thermal Power Station w Panandhro we współpracy z firmą Energotechnika-Energorozruch S.A z Gliwic. We współpracy z RAFAKO S.A. wykonano regulację zawieszeń kotła BB-1880 w TENT B Obrenovač w Serbii oraz w Yeniköy w Turcji kocioł OB-660.
Na uwagę zasługują prace wykonane w 2010 roku w Elektrowni Kozienice na bloku nr 10, obejmujące zawieszenia ścian ekranowych oraz wszystkich elementów kotła w obrębie ścian ekranowych po modernizacji bloku. Pracę wykonano we współpracy z Rafako S.A. W tym samym roku wykonano również regulację zawieszeń kotła fluidalnego w PKE S.A. w Elektrowni Siersza. Kolejna praca we współpracy z firmą Energotechnika-Energorozruch S.A z Gliwic obejmowała pomiar sił oraz regulację zawieszeń komór grodzi i rur wieszakowych w kotle rusztowym OR45-010M w EC3 PCC Brzegu Dolnym. Z doświadczeń naszej firmy korzystał w tym czasie koncern PKN Orlen S.A. zlecając wykonanie diagnostyki zawieszeń bloków na paliwo płynne i gazowe typu OOG-320. Poza tym wykonano regulację zawieszeń na kolejnych kotłach energetycznych w ZEC Bydgoszcz II, EC Nowa Huta Katowice Dąbrowa Górnicza, Elektrownia Nawiązano współpracę z firmą Mobotec Europe AB z Gothenburg w Szwecji, dla której wykonano regulację zawieszeń rurociągu odazotowania spalin ROFA na bloku BP-1150.

W maju 2011 roku następuje zmiana siedziby firmy, która została zarejestrowana pod nowym adresem: 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29/211A. Druga dekada XXI wieku to prace wykonane na kolejnym typie kotłów na paliwo płynne i gazowe OOG-260 w Zakładach Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku. Nadmierne drgania mechaniczne kotła podczas ruchu były przyczyną uszkodzenia cięgien, co potwierdziły wyniki pomiarów widma drgań za pomocą specjalistycznej aparatury.
Nawiązany bezpośredni kontakt z koncernem energetycznym Babcock & Wilcox Vølund A/S z Danii zaowocował zleceniem serii prac diagnostycznych na kotłach wybudowanych w spalarniach śmieci takich jak: Sundsvall – Szwecja, Carranstown, Duleek, County Meath –  Irlandia, Helsingborg – Szwecja, KARA/NOVEREN Roskilde – Dania, E. ON Värme Sverige AB NÖRRKOPING – Szwecja, HÖGDALENVERKET – Sztokholm, Amager Bakke w Kopenhadze Dania. W ramach współpracy z firmą Foster Wheeler wykonano regulację zawieszeń kotła CFB Boiler 176MWth w zakładach papierniczych grupy Mondi w Štětí – Czechy. Zaowocowało to dalszymi pracami związanymi z korygowaniem geometrii kotła wskutek blokady zawieszeń w Elektrowni Poříčí – Trutnov – Czechy. We współpracy z Fabryką Kotłów „SEFAKO” S.A. Sędziszów wykonano regulację zawieszeń komór: grodzi i rur wieszakowych w kotle rusztowym OR45-010M w EC3 PCC – Rokita w Brzegu Dolnym. Wyniki badań pęknięcia zawieszenia wodooddzielacza na bloku BP-1150 wykonane przez BTHU Thermex s.c. w 2004 roku wykazały, że przyczyną zniszczenia cięgna były drgania mechaniczne wywołane turbulentnym przepływem pary w rurociągu wlotowym. We współpracy z Politechniką Śląską firma podjęła się modernizacji konstrukcji zawieszeń wodooddzielaczy pracujących na czterech blokach BP-1150, która doprowadziła do istotnego zmniejszenia amplitudy drgań cięgien. Jako autoryzowany przedstawiciel Rafako S.A. firma wykonała pomiary przemieszczeń wybranych zawieszeń rurociągów oraz regulację sił w zawieszeniach ścian ekranowych kotła sodowego w Biocel – Paskov w Czechach. Rozwinięta współpraca z Babcock & Wilcox Vølund A/S skutkuje podpisaniem umów na realizację prac związanych z regulacją zawieszeń nowych kotłów budowanych w spalarniach śmieci w Dong Energy Skaerbaek Fredericja w Danii oraz Margam, Rotterham i Middlesbrough w Wielkiej Brytanii.