en pl
O firmie
W BTHU Thermex s.c. specjalizujemy się w kompleksowym serwisie zawieszeń podwieszonych elementów konstrukcyjnych, w szczególności kotłów energetycznych, elementów ciśnieniowych kotła oraz rurociągów. Zakres naszej działalności to:

 • regulacja sił w zawieszeniach elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych,
 • dostawa kompletów zespołów sprężynowych oraz ich montaż i regulacja,
 • dobór zawieszeń dla istniejących lub projektowanych elementów ciśnieniowych,
 • eksperymentalne wyznaczanie sił i oddziaływań wzajemnych w elementach układów mechanicznych,

Dodatkowo nasza firma wykonuje pomiary drgań elementów konstrukcji. Zajmujemy się również określaniem przyczyn awarii urządzeń oraz maszyn energetycznych.


Regulację sił w zawieszeniach elementów kotłów wykonujemy według własnej technologii opartej na pomiarach hydraulicznych oraz metodzie DM3.

Firmy: RAFAKO S.A. oraz Babcok & Wilcox Volund uznały tę metodę – dającą pełny obraz wzajemnych oddziaływań między współpracującymi zawieszeniami danego układu mechanicznego. Od 1996 roku prace wykonujemy jako Autoryzowany Serwis RAFAKO S.A.

Regulacja zawieszeń – nastawianie prawidłowych obciążeń – skutkuje przede wszystkim:

 • poprawnymi kierunkami wydłużeń cieplnych obiektów,
 • zapobiega koncentracji naprężeń w lokalnych obszarach elementów kotła (ścian ekranowych, komór przegrzewaczy pary itp.),
 • zapobiega trwałym odkształceniom – ugięciom np. komór przegrzewaczy,
 • zapobiega zerwaniom połączeń spawanych węzłów mocujących w dolnych częściach cięgien pracujących w wysokiej temperaturze,
 • zmniejsza awaryjność – nieszczelność elementów ciśnieniowych kotła,
 • eliminuje nadmierne drgania obiektów,
 • pozwala na wprowadzenie zmian konstrukcyjnych, modernizację obiektu,
 • odblokowuje zatarte zespoły sprężynowe zawieszeń,
 • pozwala skorygować obciążenia zawieszeń spowodowane osiadaniem fundamentów konstrukcji nośnej kotła.


Hydrauliczna metoda regulacji obciążeń w elementach układów wielozawieszeniowych pozwala na szybkie i precyzyjne nastawy sił w określonych zawieszeniach tych układów. Dotychczasowe zastosowanie znalazła ona przy regulacji sił w głównych zawieszeniach kotłów energetycznych (ściany ekranowe, wewnętrzne układy ciśnieniowe kotła – przegrzewacze, podgrzewacz wody etc) oraz rurociągów parowych i wodnych. Czas wykonania regulacji zależy od ilości zawieszeń, dostępu do nich, warunków na kotle i waha się od dwóch do kilkunastu dni.

Regulacja głównych zawieszeń kotłów prowadzona jest w kilku zasadniczych etapach:

 • pomiar sił w cięgnach zawieszeń,
 • pomiar oddziaływań siłowych na sąsiadujące cięgna (określenie współczynników wpływu),
 • zestawienie wektorów sił projektowych i zmierzonych oraz macierzy współczynników wpływu,
 • numeryczna symulacja regulacji, wynikiem której są przyrosty sił: ± ΔPn (zmiany sił w regulowanych zawieszeniach) jakie należy zadać, by rozkład sił po regulacji był proporcjonalny do założeń projektowych,
 • etap regulacji zawieszeń wg tabeli wyników ww. symulacji,
 • końcowy pomiar sił i ewentualna korekta nastawienia obciążenia do założonej odchyłki ±10%,
 • opracowanie szczegółowego sprawozdania – raportu z wykonanej pracy.