en pl
Pomiar drgań elementów konstrukcji i urządzeń
Rozwiązanie problemu ograniczenia zagrożeń wynikających z drgań i związanych z nimi procesów zmęczenia materiałów konstrukcyjnych poprzedza badanie zrealizowane w warunkach przemysłowych oraz ewentualnie badanie wykonane przy użyciu modelowania komputerowego. Widma drgań są rejestrowane czujnikami drgań oraz wzmacniaczem pomiarowym połączonym z komputerem przenośnym.

Rys. 1. Przykładowy wykres zmian przemieszczenia w funkcji czasu.


Rys. 2. Czujniki drgań zamontowane na badanym cięgnie.
Rys. 3. Archiwizacja danych pomiarowych.