en pl
Zawieszenia sprężynowe – kompleksowa obsługa
Dobór zawieszeń na etapie projektowym
BTHU Thermex s.c. szczyci się wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską. Wiedza, doświadczenie i szeroko pojęta znajomość tematu zawieszeń w energetyce umożliwiła nam wprowadzenie kompleksowej usługi jaką jest:

– dobór właściwych zawieszeń na etapie projektowania podwieszonych elementów w Elektrowniach, Elektrociepłowniach, Spalarniach śmieci itp.,

– projektowanie nowych zespołów sprężynowych w oparciu o dane projektowe obciążeń dla wyznaczonych punktów mocowania podwieszonych elementów (kotły, elementy ciśnieniowe wewnątrz kotła, rurociągi),

– projektowanie nowych zespołów sprężynowych oraz określenie wartości obciążenia dla poszczególnych zawieszeń istniejącego podwieszonego układu mechanicznego w oparciu o rzeczywiste pomiary obciążeń występujące w danym cięgnie (w przypadku braku dostępnej dokumentacji technicznej),

– dostawa, montaż oraz pomiar i regulacja obciążeń w nowych zawieszeniach firmy BTHU Thermex s.c.,


Projekt i wykonanie zawieszeń sprężynowych
Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pomiaru i regulacji sil w zawieszeniach kotłów i innych układach statycznie niewyznaczalnych występujących w przemyśle sprawia, że jesteśmy jedną z nielicznych, a możliwe, że jedyną, firmą na rynku oferującą taką usługę. Nasze prace regulacyjne niejednokrotnie potwierdziły znaczną różnicę między siłami projektowymi a ich rzeczywistymi wartościami, co potwierdza zasadność przeprowadzania pomiarów hydraulicznych celem wyznaczania prawidłowych wartości zredukowanych obciążeń na które należy obciążać zawieszenia. Oznacza to, że wartość projektowa obciążenia, która jest podana na tabliczce znamionowej dostarczonych i zamontowanych na obiekcie zawieszeniach jest niewystarczająca i wymaga skorygowania w oparciu o pomiary i regulację obciążenia we wszystkich zawieszeniach danego układu mechanicznego.

Rys. 1. Przykłady zespołów sprężyn.

Nowe zawieszenia (rys. 1) sprężynowe zostają wstępnie ściśnięte siłą nominalną dla danego cięgna oraz zblokowane tzw. szpilkami (rys. 2).

Rys. 2. Badanie zespołu sprężyn na maszynie wytrzymałościowej wraz z wykonaniem charakterystyki zależności siły od przemieszczenia.
Wymiana zawieszeń sprężynowych na obiekcie

Wymianę zawieszeń na obiekcie przeprowadzamy kolejno dla każdego zawieszenia. Po zablokowaniu cięgna i odkręceniu nakrętki głównej, następuje demontaż starej obudowy. Nowe zawieszenie montowane jest od razu wraz z ustawieniem odpowiedniej siły w nim działającej (rys. 3). Wymiana realizowana jest za pomocą układu hydraulicznego, który pozwala na dokładne ustawienie siły w wymienianym zawieszeniu oraz eliminuje niebezpieczeństwo uszkodzenia gwintu cięgna podczas odkręcania lub dokręcania nakrętki głównej pod obciążeniem. Nie ma konieczności blokowania lub dodatkowego podwieszania konstrukcji, na której realizowane są prace, co zwiększa bezpieczeństwo całego przedsięwzięcia.
Rys. 3. Zespoły sprężyn THERMEX podtrzymujące ekrany komory paleniskowej kotła BFB-110.