Pomiar i regulacja sił w zawieszeniach elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych.

Projekt, produkcja, dostawa i wymiana zawieszeń na obiektach.

Serwis zawieszeń sprężynowych.

BTHU THERMEX oferuje:

  • regulację sił w zawieszeniach elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych,
  • dostawę kompletów zespołów sprężynowych oraz ich montażem i regulacją,
  • pomiar odkształceń – naprężeń oraz ocenę wytężenia konstrukcji maszyn i urządzeń,
  • eksperymentalne wyznaczanie sił i oddziaływań wzajemnych w elementach układów mechanicznych,
  • określanie przyczyn awarii urządzeń, maszyn, konstrukcji.

Polityka jakości

W roku 2012 firma BTHU Thermex s.c. wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001 w zakresie certyfikacji: „Regulacja sił w zawieszeniach kotłów energetycznych i innych układów mechanicznych statycznie niewyznaczalnych. Naprawa i konserwacja metalowych elementów gotowych.”. Audyt certyfikujący został przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego – Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT.

Aby zapewnić najwyższą jakość naszych usług, narzędzia pomiarowe wykorzystywane podczas prac regulacyjnych są systematycznie badane pod kątem dokładności wskazań jak i bezpieczeństwa użytkowania.

ISO-9001

Współpraca

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wyspecjalizowanie się w zagadnieniach związanych z zawieszeniami, przez co mieliśmy możliwość współpracować z wiodącymi firmami projektowymi, remontowymi oraz bezpośrednio z użytkownikami obiektów energetycznych i przemysłowych. W razie potrzeby możemy przedstawiać stosowne referencję.

Autoryzacja

Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. uznała opracowaną przez nas technologię jako jedyną na rynku, dającą pełny obraz wzajemnych zależności pomiędzy współpracującymi zawieszeniami i możliwość ich precyzyjnej regulacji. Od roku 1996 prace wykonujemy jako Autoryzowany Serwis RAFAKO S.A.

RAFAKO